Yrittäjä- ja kiinteistöfoorumi tuo yrittäjien ideat kuuluviin

Kukapa tietäisi paremmin, miten Rovaniemen kaupunkikeskustaa kannattaisi kehittää kuin alueella toimivat yrittäjät. He uskovat kehittämisessä yhteistyön voimaan.

– On hyvä, että foorumissa on mukana meidän yrittäjien edustajia. Yksittäisellä yrittäjällä ei välttämättä ole aikaa tai taitoja lähteä viemään eteenpäin omia ideoitaan keskustan alueen kehittämisestä yksin, pohtii neljä vuotta kulttuurikahvila Mustaa Kissaa pyörittänyt yrittäjä Johan Pietarinen.

Rovaniemelle perustettu yrittäjistä ja kiinteistönomistajista koostuva foorumi madaltaa yrittäjien kynnystä saada ajatuksensa kuuluville. Samalla foorumi luo aitoa yhteistyötä eri toimijoiden välille. Foorumi koostuu noin kymmenestä eri kokoisesta, eri alan yrityksestä, kiinteistönomistajista ja rakennuttajista ja sen tarkoitus on toimia yrittäjien ja kiinteistönomistajien “äänitorvena”.

Foorumi tulee jatkossa keskustelemaan suoraan Rovaniemen kaupungin virkamiehistä ja henkilökunnasta koostuvan kaupunkikeskustan kehittämistyöryhmän kanssa. Foorumin ja kehittämistyöryhmän kautta perustetaan Rovaniemelle oma Kaupunkikeskustayhdistys tai -yritys, riippuen, kumpaan tämä kokoonpano päätyy.

Keskustan alueen yrittäjien keskuudessa foorumi toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi.

– On mahtavaa, että saadaan käytännön tasolla toimiva, yrittäjät ja kaupungin päättäjät yhdistävä instanssi. Yrittäjät katsovat asiaa hyvin eri vinkkelistä ja yrittäjissä on mukana luovia ja luovasti ajattelevia ihmisiä, joiden ideat saattavat olla hyvinkin raikkaita ja uudenlaisia, ravintolayrittäjä Elisa Honkavuori sanoo.

Kävelykadulla optikkoliike Brilletiä pyörittävä Pasi Hiukka uskoo, että nyt muodostettu foorumi on paras mahdollinen tapa lähteä kehittämään keskustaa.

– Muissa kaupungeissa on vastaavia organisaatioita, ja oli korkea aika, että Rovaniemellekin saadaan sellainen. Keskustaa täytyy kehittää yrittäjiä, asukkaita ja kiinteistönomistajia kuunnellen. Me, jotka toimimme itse jatkuvasti tässä keskustassa, tiedämme parhaiten, miten tämä näyttäytyy ulkopuolisille, Hiukka sanoo.

Samaa mieltä on Sampokeskuksen kauppakeskuspäällikkö Petra Kurtti. Hän uskoo, että kun elinvoiman lisäämiseen on todellista tahtoa, myös keinot toteuttamiseen löytyvät.

– Nyt, kun meillä on konkreettinen taho, on helpompi lähteä viemään asioita yhdessä eteenpäin.

Let’s make it happen -asennetta

Sen verran pieni, että yhteistyökumppaneita on helppo löytää mukaan, mutta sen verran suuri, että rahkeita riittää isompienkin tapahtumien järjestämiseen.

Näin kuvaa Rovaniemeä neljä vuotta kulttuurikahvila Mustaa Kissaa pyörittänyt yrittäjä Johan Pietarinen. Pietarinen on järjestänyt kaupungissa erilaisia kulttuuritapahtumia sekä yksin, että yhdessä muiden alueen yrittäjien kanssa. Hänen mielestään Rovaniemeltä on puuttunut taho, joka kuuntelee ruohonjuuritason ajatuksia ja kokoaa ideat yhteen.

– On hyvä, että foorumissa on mukana meidän yrittäjien edustajia. Yksittäisellä yrittäjällä ei välttämättä ole aikaa tai taitoja lähteä viemään eteenpäin omia ideoitaan keskustan alueen kehittämisestä yksin.

Pietarinen on kokenut tapahtumien järjestämisen Rovaniemellä kohtalaisen helpoksi, mutta hän toivoo virkamiehiltä lisää ketteryyttä ja tekemisen meininkiä.

– Esimeriksi korkeat lupamaksut voivat olla joissain tapauksissa kynnyskysymys. Olisi hienoa, jos meillä olisi täällä sellainen let’s make it happen -kulttuuri, jossa uudet avaukset otettaisiin avoimesti vastaan ja jossa kehittämistyötä tehtäisiin pitkäjänteisesti.

Myös Elisa Honkavuori toivoo, että virkamiehet olisivat nyt aidosti suopeita uusille ideoille ja olisivat valmiita tekemään asioita toisin kuin ennen.

– Odotan avointa, tasapuolista ja eri puolet huomioivaa yhteistyötä. Toivon, että keskustan kehittäminen ja elävöittäminen nähtäisiin yhteisen hyvän kautta. Yrittäjien itsensä tekemät tempaukset palvelevat koko kaupunkikuvaa, mutta jäävät maksettavaksi yrittäjien omasta pussista.

Pasi Hiukka korostaa, että kävelykatu on Rovaniemen käyntikortti ulospäin, ja siksi sen kehittämiseen olisi tärkeää löytää yhteistä tahtotilaa.

– Uskon, että nyt perustettu foorumi helpottaa konkreettisten päätösten tekoa, sillä se osoittaa, että kaupungin virkamiehet ottavat kehittämistarpeen tosissaan.

Sampokeskuksen kauppakeskuspäällikkö Petra Kurtti ja kävelykadulla optikkoliike Brilletiä pyörittävä Pasi Hiukka uskovat, että nyt muodostettu foorumi on paras mahdollinen tapa lähteä kehittämään keskustaa.

Elinvoimainen keskusta on kaikkien etu

Minkälaisena yrittäjät sitten näkisivät elinvoimaisen Rovaniemen kaupunkikeskustan?

– Haluaisin, että ydinkeskusta on kutsuva paikka, jonne on mukava lähteä viettämään aikaa ja siinä sivussa käyttämään muun muassa Sampokeskuksen palveluita. Esimerkiksi erilaiset tapahtumat tuovat ihmisiä keskustaan ja samalla he löytävät täällä toimivat liikkeet ja ravintolat, Kurtti sanoo.

Pienten tapahtumien järjestäminen tulisi myös Hiukan mielestä olla paljon nykyistä joustavampaa.

– Näkisin täällä kevyen esiintymislavan, jossa tekniikka olisi valmiina. Eri tahot voisivat näin matalalla kynnyksellä järjestää tempauksia ja esityksiä.

Sekä Kurtti että Hiukka toivovat myös tiiviimpää yhteistyötä yrittäjien kesken.

– On meidän kaikkien etu, että täällä viihdytään ja halutaan viettää aikaa. Mahdollisuuksia on paljon, kun tehdään mahdolliseksi toteuttaa niitä, Hiukka uskoo.

Oppia maailmalta

Honkavuori panostaisi etenkin keskustan jouluilmeeseen entisestään. Oppia voisi hänen mielestään hakea esimerkiksi Helsingin Tuomaan markkinoista tai minkä tahansa Euroopan kaupungin valtavista markkinoista, joissa on tilaa pop up -ravintoloille sekä erilaisille kulttuuriesityksille.

– Olemme joulusta elävä matkailukaupunki ja suurimmalla osalla tänne tulevista matkailijoista on kovat odotukset joulutunnelman suhteen. Kylmyys ja pimeys ovat toki haaste, mutta eivät mielestäni kuitenkaan este, Honkavuori sanoo.

Honkavuori näkisi Rovaniemellä myös ison, ruuan ympärille rakennetun tapahtuman, samaan tapaan kuin esimerkiksi Turun kirkkopuistossa kesäisin järjestettävä kesätapahtuma.

– Rovaniemelle on syntynyt useita tasokkaita ja omalaatuisia ravintoloita, lisäksi meillä on hienoja puistoja, jotka voisivat soveltua tuollaisen tapahtuman järjestämiseen. Se palvelisi niin eri-ikäisiä matkailijoita kuin paikallisiakin.

Pietarinen huomauttaa, että imagon luominen vie aikaa. Yksi tapahtuma ei vielä tee sitä, mutta se luo pohjaa taas seuraavalle.

– Pitkäjänteisellä profiloitumisella asiakaspolut saadaan kyllä virtaamaan oikeaan suuntaan.

 


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia