Työ kaupunkikeskustan kehittämiseksi paranee

Kaupunkikeskustan kehittämisestä on syksyn 2021 aikana keskusteltu Rovaniemellä erilaisilla kokoonpanoilla. Seuraavaksi päätetään siitä, missä muodossa kehittämistyötä viedään jatkossa eteenpäin – yhdistyksen, osuuskunnan vai toimikunnan muodossa.

Kaupunkikeskustan kehittämisestä keskusteltiin ensimmäisen kerran näin monen eri sidosryhmän kesken. Mukana oli edustajia niin asukasyhdistyksestä, yrittäjistä kuin kaupungin toimielimistä sekä kaupunginhallituksesta ja -valtuustosta. Ensimmäinen laajempi työryhmä kokoontui marraskuun lopussa keskustelemaan kaupunkikeskustan kehittämisen seuraavista, konkreettisista askelista. Mukana oli edustajia niin asukasyhdistyksestä, yrittäjistä kuin kaupungin toimielimistä sekä kaupunginhallituksesta ja -valtuustosta. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun kaupunkikeskustan kehittämisestä keskusteltiin näin monen eri sidosryhmän kesken.

Tapaamisen aluksi osallistujia puhuttivat niin kehittämistyön tavoitteet kuin rahoituskin. Yhdessä pohdittiin myös sitä, ketä keskustassa liikkuu ja minkälaisia tarpeita kenelläkin on. Yhteisenä tahtotilana oli muun muassa ympäristöarvojen huomioiminen kehittämistyössä.

 

Viihtyisään ympäristöön satsaaminen kannattaa

Rovaniemen kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi oli mukana keskusteluissa ensimmäistä kertaa. Hän totesi, että vaikkei päättäjä itse asuisi keskustassa, kehittämistyötä täytyy osata katsoa laajemmasta näkökulmasta. On silti joitakin reunaehtoja, joiden puitteissa työtä voidaan tehdä.

– Ympäristö- ja ilmastokysymykset on ehdottomasti pidettävä mukana suunnittelussa. Täytyy myös pitää mielessä se, että Rovaniemi on kasvava kaupunki ja ihmiset on asutettava johonkin. Kaupungin ympäristön raivaaminen asuintonteiksi ei välttämättä ole se ekologisin suunta. Nämä ovat valintoja, joita meidän on tehtävä, Näkkäläjärvi totesi.

Raha on luonnollisesti yksi suurimmista tekijöistä, joka vaikuttaa kehittämismahdollisuuksiin. Osallistujat olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että viihtyisään ympäristöön satsaaminen kannattaa.

– Heti kun jotain tehdään, se ruokkii itseään. Ihmiset tulevat viihtyisään keskustaan ja sitä myötä tulevat yritykset, Cityhotellin omistaja Mikael Gröhn sanoi.

Asukasyhdistyksen edustajat Kristiina Tikkala ja Päivi Salminen ottivat keskusteluun mukaan mm. meluasiat ja viheralueet. Keskustassa asuvina he ovat huomanneet, että uudisrakennusten ympäriltä puuttuu vihreys. Se on heistä virhe.

– Täytyy ajatella muutakin kuin liiketoimintaa. On hienoa, että kaupunkiluonnon merkitys on nyt huomattu laajemminkin. Asukkaiden keskuudessa vihreys on aivan ylivoimainen toive. Näkisin Rovaniemellä mielelläni esimerkiksi puiden istutustalkoot, Kristiina Tikkala sanoi.

 

Mikkel Näkkäljärvi.

Yhdistys tuo uskottavuutta

Seuraava vaihe kaupunkikeskustan kehittämistyössä on työtä pitkällä tähtäimellä jatkavan organisaation perustaminen. Sen muodostaisivat nyt mukana olleet osallistujat tai osa heistä. Erityisen tärkeänä pidettiin sitä, että työssä on mukana myös päättäjiä.

– Pistemäinen työ on merkityksetöntä. Tarvitsemme konkreettisen toimintasuunnitelman ja päätöksiä. Diskuteeraamisesta on nyt päästävä eteenpäin, elinvoimajohtaja Jaakko Rantsi muotoili.

Eri vaihtoehdot organisaation muodosta herättivät keskustelua, mutta yhdistys sai lopulta eniten kannatusta. Sen koettiin olevan uskottavampi kuin esimerkiksi juridisesti löyhempi toimikunta.

– Mitä paremmin organisaatio järjestäytyy, sen vahvemman viestin se antaa päättäjien suuntaan. Yhdistys ei pysty tekemään päätöksiä kaupungin puolesta esimerkiksi rahoituksesta, mutta sillä voi parhaimmillaan olla paljonkin sananvaltaa, Mikkel Näkkäläjärvi totesi.

Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsen Matti Henttunen peräsi toimeen tarttumista. Hän toivoi perustettavalta yhdistykseltä tai toimielimeltä selkeää suunnitelmaa, tavoitteita ja mittareita, joilla suunnitelman etenemistä voidaan seurata. Hän myös muistutti, että investoinnit tuovat myös työtä tullessaan.

– Tämä asia täytyy nyt vain hoitaa. Mallia voidaan ottaa vaikka vanhasta Raumasta, jossa kaupunkikeskusta on saatu eläväksi. Rovaniemessä on paljon potentiaalia, kunhan hommat saadaan rullaamaan.

Tulevan organisaation toimintamalli, päämäärä, osallistujat sekä tavoitteet määritellä tarkemmin seuraavassa tilaisuudessa tammikuussa 2022.

 

Asukasyhdistyksen edustajat Kristiina Tikkala ja Päivi Salminen ottivat keskusteluun mukaan muun muassa viheralueet, joita kaivattaisiin lisää keskustaan.

Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia