Asukkaan ja yrittäjän näköinen ja kokoinen elävä kaupunkikeskusta

Rovaniemen kaupunkikeskusta saa uuden toimijan. Juuri perustettu Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry kehittää jatkossa kaupunkikeskustaa yhdessä yrittäjien, asukkaiden, tapahtuma- ja kulttuurituottajien sekä Rovaniemen kaupungin ja sen konserniyhtiöiden kanssa.

Kaupunkikeskustan kehittämiseen on kaivattu ratkaisua jo pitkään ja juuri perustettu yhdistys on luotu Rokke-kaupunkikeskustan kehittämistyön, yrittäjien ja eri sidosryhmien yhteisellä ponnistuksella.

Yhdistyksen kautta lähdetään luomaan positiivista ja elinvoimaista kaupunkikeskustaa lisäämällä keskustan viihtyisyyttä ja elävöittämään tapahtumilla. Yhdistys toimii linkkinä eri toimijoiden välillä lisäten tiedonvaihtoa, ennakoitavuutta ja suunnitelmallisuutta. Yhdistys on aktiivisesti mukana kaupunkisuunnittelussa ja kehittämässä kaupunkia Rovaniemen kaupungin ja sen konserniyhtiöiden kanssa.

Elävöittäminen

Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry toimii mahdollistajana, pyrkii elävöittämään kaupunkikeskustaa lisäämällä ja aktivoimalla tapahtumatuotantoa yhteistyössä eri tapahtumatuottajien kanssa. Tapahtumien järjestämistä pyritään helpottamaan neuvonnalla ja opastamalla, sekä kehittämällä lupahakuprosesseja ketterämmiksi. Yhdistys käy keskusteluja kaupunki-infran kehittämisen puolesta, jotta jatkossa tapahtumatuotannoille olisi paremmat puitteet, löytyisi riittävästi sähköä ja olisi toimivampi vesi- ja viemärihuolto.

Positiivinen kaupunkikeskusta

Kaupunkikeskusta tarvitsee tällä hetkellä positiivisempaa mielikuvaa ja imagoa, jota lähdetään kehittämään yhdessä jäsenyritysten kanssa. Yhdistys panostaa viestintään, korostaa kaupunkikeskustan hyvä puolia, nostaa erilaisia positiivisia keskustatekoja esille ja markkinoi aluetta niin asiakkaille kuin uusille yrittäjillekin.

Eri keskustan palvelujen löydettävyyttä parannetaan yhteismarkkinoinnilla, palvelukartoilla ja portaaleilla. Järjestetään erilaisia yhteisiä tempauksia ja tapahtumia keskustan elävöittämiseksi.

Viihtyisyys

Viihtyisä kaupunkikeskusta kutsuu luokseen, saa ihmiset viihtymään ja viettämään aikaa keskustassa. Viihtyisyyttä tullaan lisäämään kasvattamalla kaupunkikeskustan vehreyttä yhdessä kaupungin viherpalveluiden kanssa. Kiinnitetään jatkossa entistä enemmän huomiota kukkaistutuksiin, tuodaan kaupunkikuvaan lisää istumapaikkoja ja luodaan erilaisia kaupunkitiloja. Korostetaan meidän kahdeksaa vuodenaikaa ja somistetaan keskustaa aina vuodenaikojen mukaan. Yhdistys on vahvasti mukana kaupungin kaupunkisuunnittelussa tuomassa oman näkemyksensä keskustan kehittämisen puolesta.

 

Vaikuttaminen ja tiedottaminen

Yhdistyksen kautta yrittäjä saa paremmin äänensä kuuluviin Rovaniemen kaupungin, sen konserniyhtiöiden kuin poliittisten päättäjien suuntaan, samalla lisätään tietoisuutta toiseen suuntaan, tiedotetaan keskustaan liittyvistä suunnitelmista ja päätöksistä, katujen kaivuutöistä, isoista tapahtumista jne. Yhdistys ottaa kantaa asioihin, jotka voivat heikentää keskustan elinvoimaa tai siirtää painopistettä keskustasta pois. Samalla yhdistys on kehittämässä tulevaisuuden keskustaa ja mukana luomassa kaupunkikeskustavisiota.

Rovaniemi on ansainnut aktiivisen keskustan ja me luomme sen yhdessä!

Voit liittyä mukaan kaupungin kehittämiseen Liity mukaan -sivulla.

 

Miia Taivalantti
toiminnanjohtaja, Rovaniemen elävä kaupunkikeskusta ry


Jaa sivu eteenpäin

Muita ajankohtaisia uutisia